فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
آخرین برگزیده زمین :: کاریکلماتور

چون حرف حق تلخ بود به حقدار رسید.

آن قدر در لاک خود فرو رفته بودم که غرق شدم.

چون زیر بار نمیرفت  بار را رویش گذاشتند.

گاهی باید پادشاه بود تا محبت را راحت تر گدایی کرد.

ای کاش به جای خیابان برای زبانهایمان دست انداز میگذاشتیم.

ستاره سهیل شدم وقتی تورا مشتری زهره دیدم.



تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 13:51 | نویسنده : N.s جوهری | چشم انتظارارادتیم